Навчально-матеріальна база

Виписка з паспорту кабінету трудового навчання.

Опис майна кабінету № 111, спеціалізованої школи № 46.

1. Нормативні документи.

2. Матеріали до тематичного оцінювання.

3. Матеріали до практичних робіт.

4. Навчально – методична та довідкова література:
-  методичні посібники з методики викладання трудового навчання;
-  література для позакласної роботи;
-  журнали;
-  дидактичні матеріали;
-  збірники завдань, вправ.

5. Навчально – наочні посібники:
-  таблиці;
-  схеми;
-  ілюстрації;
-  моделі одягу;
-  макет.

6.  Прилади:
- навчальні прилади – швейні машини;
- демонстраційні прилади – екран.

7.  Технічні засоби навчання:
-  музичний центр;
-  комп ютер;
-  проектор.

8. Електронно – звукові посібники:
-  слайди;
-  СD, DVD – диски.

9. Навчально- методичні комплекти.